owl of Athena intaglio pendant

JV-136

owl of Athena intaglio pendant