Athena with Pegasus coin pendant

JV-032

Athena with Pegasus coin pendant